BLOG & Gossip

Dijital Teknolojiler


KOPİTEK’ ten KOBİ’ lere bir eşsiz hizmet daha…

 

Kopitek ofis çalışanlarının 50 Personeli aşmadığı ve Şirket içerisinde kullanılan çok fonksiyonlu cihaz sayısının en fazla 10 adetle sınırlı olduğu Kobilere eşsiz bir hizmet başlattı.

Çok fonksiyonlu cihaz terimi ile Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi ve Faks özellikli bütünleşik cihazlar (MFP) tarif ediliyor.

Kopitek’ in amacıİşletmelerde baskı, tarama, kopyalama ve gönderme işlerinin kontrol altına alınması yani her Kobi’ de bir Doküman Yönetimi Sistemi kurmak.

Bu çabayı ortaya koyarken temel hedefleri Kobi’ lerin bu konudaki harcamalarında %10 ile %30 arasında ciddi tasarruf sağlamak.

Çünkü;  IDC, Gartner, Envirowise/wasteonline.org, WWF, DTI ve Canon UK gibi kaynaklardan elde ettiğimiz araştırma verilerine göre:

·        Şirketlerin 10 da7 si baskılamaya, kopyalamaya ne kadar harcadıklarını bilmemektedir.

·        Tipik bir işletme kaç tane baskı, kopya cihazı olduğunu bilmez.

·        Gerçek ihtiyaçlarının 10 katı fazla cihaz bulundururlar.

·        Cihazlar servis çağrısı sebebi ile ne kadar iş kaybına sebep oluyor, bu iletişim için kaç kişi ne kadar çok telefon görüşmesi yapıyor, umursamazlar.

·        Bir ofis baskı stratejileri yoktur.

·        Şirketler gelirlerinin %1 ile %3ü oranında Doküman üretimi için harcama yaparlar.

·        2012 senesinde Avrupa’ da Şirketler tarafından çöpe atılan kağıdın tutarı 69 Milyar Euro .

·        Yazıcı, Kopyalama bağlantılı işler için IT (Bilgi İşlem) departmanlarının harcadığı zaman % 15.

·        Yazıcıların çıkış tepsisinde basılı olarak unutulan önemli ve gizli evrakların toplam doküman üretimi içindeki oranı % 41.

Bir çok şirket Çok Fonksiyonlu Cihaz (MFP) alımlarında sadece ilk alım maliyetini göz önünde tutmaktadır.Kopitek dikkatinizi gerçek maliyetlere çekiyor.

Şirketler MFP lere ve Yazıcı Filolarına daha fazla dikkat ederek ve ciddi bir “Baskı Stratejisi” uygulayarak Doküman Yönetimi maliyetlerinin %10 ile %30 oranında tasarruf ederken kullanıcılara verilen hizmet düzeyini de arttırabilirler.

 Baskı Stratejisi Nedir ?

-         Kullanıcıları standartlaştırma ve sınırlama,

-         Uzaktan Yönetim araçları,

-         Yazdırma / Baskı maliyetlerini saptama, kontrol etme ve raporlama,

-         Güvenlikli baskı,

-         Kişiselleştirme,

Yani Universal bağlanma Yöneticisi şimdi Canon 2. Nesil MFP cihazlar ile KOBİ’ lere ücretsiz olarak sunuluyor.

TOP