BLOG & Gossip

Dijital Teknolojiler


kiralık fotokopi makinesi

Kiralama sistemi, kiralık fotokopi makinesi diğer satın alma araçlarını (çek,senet, kredi kartı, banka kredisi v.b.) devre dışı bırakabilen, tek bir hizmetsözleşmesi ile faydalanacağınız bir sistemdir.

Kiralık fotokopi makinesi  Sistem, bütçenizde herhangi bir revizyonihtiyacı duymadan beklentilerinizin tamamına cevap verecek cihazlara (Fotokopi, yazıcı, faks, tarayıcı vb) istediğiniz anda sahipolma imkanı tanır.

Kiralık fotokopi makinesi   Klasik sistemde karşınıza çıkabilecek tümsorunları ve riskleri kiralama sistemi içinde yer alan "Kopya BaşıAnlaşma" sistemi ile ortadan kaldırabilirsiniz.

kiralık fotokopi makinesi

* Tüm sisteme tek merkezden servis ve malzemetemini, kaliteli, hızlı, sürekli aynı standartta servis hizmeti

* Kiralık fotokopi makinesi   ile Cihaz parkının tamamına yerinde servisavantajı, daha hızlı ve kapasiteli cihaz parkı ve yüksek kalitede çıktı

* Stok maliyetinin sıfırlanması ve ileriyedönük kesin bütçe planlarının oluşturulabilmesi

* Daha düşük toplammaliyet, sabit fiyat avantajı, sürpriz ödeme yok

 

* Network üzerinde Canon standart yazılımı, tek vegüvenilir sürücü

 

* Aynı veya benzerkullanımlı cihazlarla maksimum kullanım kolaylığı, iş sürekliliğinde akıcılık

 

* UniFlow yazılımları ile kontrol edilebilir, güvenlive yönetilebilir sistemin getirdiği teknik/mali avantajlar

 

MALİYET KONTROLU

Kiralık fotokopi makinesi   ile Maliyet Kontrolü Toplam servisanlaşması ile baskı giderlerinizi oluşturan tüm unsurları tek bir faturada vedetaylı olarak görebileceksiniz.

Değişmesi gereken tüm malzemeler Sayfa BaşıAnlaşması kapsamında değişecek ve ekstra bir ücret alınmayacaktır.

Makinelerde kullanılacak sarf malzemeleri içinfirmanız bünyesinde oluşturulacak FİRMAMIZstoku ile sarf malzemelerinin stok maliyetinden kurtulmuş olacaksınız.

İŞ GÜCÜ KAZANCI VE VERİMLİLİK ARTIŞI

Kiralık fotokopi makinesi  ile Yeni dijital makinaların kurulması ile birliktekullanıcılardan gelecek problemler oldukça azalacak, dolayısıyla hemkullanıcıların hem de IT departmanı çalışanlarının verimlilikleri artacak,kendi işlerine daha fazla konsantre olmaları mümkün olacaktır.

 Kiralıkfotokopi makinesi  sayesinde IT departmanıbünyesinde bulunan Help desk, bir çok değişik modeli yerine teklif edilençözümdeki iki ayrı model ile ilgilenecek ve FİRMAMIZ bünyesinde bulunan servis noktası ile irtibata geçtiğianda problemleri en kısa sürede çözüme kavuşacaktır. Kiralıkfotokopi makinesi   ile Bilgisayar ağıiçerisinde bir çok sürücü yerine tek modele ait sürücü bulunması olasıproblemleri de engelleyecektir. Çözüm sistemimiz, içerisine eklenebilecek yeniyazıcılar veya ürünler için

her zaman açık sistem olarak çalışmaktadır.Firmanız tarafından belirlenen ürünler, herhangi bir ek yatırım yapmaksızınsadece ürün hizmet bedeli aylık faturalara eklenerek sistem içerisineyerleştirilir.

S O N U Ç

Kiralık fotokopi makinesi  ile

·        Böylelikle, 60 ay boyunca hiçbir sürpriz ödemeyle karşılaşmayacaksınız.

·         Yalnızca çektiğiniz kopyanın vealdığınız çıktının tutarını ödeyeceksiniz.

·         Ayrıca bakım, servis, yedek parça,vs. maliyetiniz olmayacak.

·        Garantili ve Kaliteli Mükemmel Teknik Servis ve Destek alacaksınız.

·        Maliyet Kontrolü ve Bütçeleme çok kolaylaşacak.

·        Peşin Cihaz yatırımı söz konusu olmayacak.

·        Leasing Kredisi kullanmayacaksınız,

·        Amortisman ayırma yerine Aylık Masraf ödemesi yapacaksınız,

·        Kopya ve Baskı hacminizi kontrol edebileceksiniz,

                     

Kısacası Kiralıkfotokopi makinesi 

“EN VERİMLİ KOPYA / BASKI YÖNETİM SİSTEMİ ”

Ki – KOBAS (Kiralama yöntemi ile Cihaz Tahsisi ve Kopya başı İşletim Sistemi)

KİMLER BU SİSTEMİ KULLANMALI ? 

·        Kiralıkfotokopi makinesi  ileHer zaman ödedikleri paranın karşılığını almayı

·        bekleyen veneyi kaça aldıklarını bilmek isteyen iş sahipleri

·        Dokümanotomasyonu cihazlarının kötü çalışmasından ötürü işlerin aksamasını kabuletmeyen üst düzey yöneticiler

·        Cihaz arızalarıyüzünden raporlarını ve dokümanlarını zamanında çoğaltamamaktan ,bastıramamaktan  işleri aksayan pazarlamave satış müdürleri

·        Cihaz arızabakımı ve malzeme alımlarını koordine etmekten başka işlere yeterince zamanayarlayamayan  idari işler müdürleri

·        Planlı birbütçe ile Cihaz kullanım masraflarını önceden ve 5 yıl gibi uzun vadede tespitetmeyi amaçlayan bütçe planlama müdürleri

·        Her sene birCihaz alımı yapmak istemeyen ve uzun vadede en hesaplı olacak alımlarıgerçekleştirmeyi amaçlayan satın alma müdürleri

·        Cihazlara aitmalzeme alımı, arıza giderleri, işçilik ve yedek parça masrafları gibi zamansızve plansız harcamalara ödenek bulmaya çalışmaktan sıkılmış, planlı çalışmayıamaçlayan muhasebe müdürleri

·        Cihazlarda sıksık meydana gelen arızalardan dolayı patronlarının işlerini zamanındayetiştirememekten bıkmış sekreterler

·        Sağlam,çalışır  bir cihaz bulmak için şirketkatlarını aşındırmaktan veya şirket dışında doküman çoğaltmaktan bıkmış şirket elemanları

·        Konumu vepozisyonu ne olursa olsun, uzun vadede kâr bekleyen, bakım sorunlarındanbıkmış, hiçbir külfeti ile uğraşmak istemeyen ve dünya standartlarında hizmetarayan tüm kullanıcılar

 

SAYFA  BAŞI SERVİS ANLAŞMASIDAHİLİNDE ;

-   Sözleşmesüresince tüm kullanım malzemeleri,

                         (Toner, Drum, Developer, kağıt vs.dahil zımba teli hariç.)

-  Sözleşme süresince tüm yedek parça giderleri,

-  Sözleşme süresince tüm servis giderlerisınırsız  ve  sabit kopya birim maliyeti altındaverilecektir.

TOP