Copy Point Express

Baskı sistemleri teknolojisinin gelişmesiyle seri formlara basılan kanuni defterler yerini A4 kağıtlara basılan defterlere bırakmıştır.

Defter tutmak zorunda olan mükellefler seri formlarda uzun uğraşlar sonucu bastıkları kanuni olarak zorunlu defterlerini koliler yada poşetlerde saklamak zorunda kalmışlardır.

Yeni teknolojik gelişmelerle A4 fotokopi kağıdına basılan defterlerinizi ciltleyip kurumunuza ait ansiklopediler haline getiriyoruz.

Ticari defterlerin kitaplar halinde saklanması yüksek depolama maliyetlerini düşürdüğü gibi vergi kontrolleri gibi resmi incelemelerde prestij ve güvenirlik sağlamaktadır.

Resmi defterlerinizi ciltli halde saklamanın avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Arşivleme alanından tasarruf
  • İç ve Dış Denetimlerde Fonksiyonellik
  • Baskı, zaman iş gücünden tasarruf
  • Güvenlik ve olası baskı hatalarının önlenmesi
  • Şirket kütüphanesi oluşturabilme

 

 

 

 

 

 

TOP